Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

a „Hogyan Mondjam el Neked” megnevezésű weboldallal kapcsolatos adatkezelésére vonatkozóan

 

A Szerencsejáték Zrt. és az Alternate Kft. mint együttes adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelők) - a játékfüggőség megelőzése céljából − a „ Hogyan Mondjam el Neked” megnevezésű www.hogyanmondjamelneked.hu internetes weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetésével lehetőséget biztosítanak írásos hozzászólásokhoz, véleményekhez, tesztek kitöltéséhez, cikkekhez kapcsolódó szavazásokhoz, olvasói levélben kért tanácsok megválaszolásához annak érdekében, hogy elősegítse a szülők, pedagógusok és az addiktológiai szakértők számára az eszmecserét és a tájékoztatást (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A weboldal tulajdonosa a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. és az Alternate Kft. a Honlap működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon elérhető Szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait együttesen kezeli. Együttes adatkezelésről akkor beszélünk, ha két fél közös műveletekre vonatkozóan közös célok elérése érdekében adatokat kezel, azokkal kapcsolatos döntéseket meghozzák. Közös cél pedig nem más, mint a Honlapon elérhető Szolgáltatás nyújtása.

Adatkezelők az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban ezúton teszi közzé jelen adatvédelmi elveit, amelyeket magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Honlap regisztrációt követően, illetve regisztráció (személyes adat megadása) nélkül is látogatható. A regisztrált Érintett valamennyi szolgáltatás igénybevételére jogosult.

A Honlapra történő regisztráció feltétele a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak megismerése és azok elfogadása.

1. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata

 

a. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

b. személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

c. adatkezelő (Szerencsejáték Zrt. és az Alternate Kft.): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

2. Adatkezelők adatai

Szerencsejáték Zrt .

Székhely és levelezési cím: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Elektronikus levélcíme: adatved ( kukac ) szerencsejatek ( pont ) hu
Telefonszám: 06 1/201-0580-as
Szerencsejáték Zrt adatkezelési tevékenységei:
- a honlap üzemeltetésével összefüggő valamennyi adatkezelési tevékenység, kivéve az Alternate Kft adatkezelési tevékenységei. ,
- hírlevél-szolgáltatás nyújtása

Alternate Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 7.
Email cím: kapcsolat ( kukac ) hogyanmondjamelneked ( pont ) hu
Alternate Kft. adatkezelési tevékenységei:
- Olvasói levelek továbbítása az adott szakértő részére,
- Központi email címre érkezett levelek kezelése, megválaszolása,
- A fórum moderálása

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Adatkezelők adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó bármilyen kérést kizárólag írásban fogadnak el.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

A Honlaphoz kapcsolódó valamennyi adatkezelés jogalapja az Érintett jelen – részletes tájékoztatáson alapuló − önkéntes hozzájárulása, amelyet az Érintett bármikor, minden következmény nélkül indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhat.

4. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelése a regisztráció időpontjától a megadott önkéntes hozzájárulás írásban történő visszavonásáig tart, amelyet az Érintett bármikor, korlátozás nélkül megtehet; vagy az adott szolgáltatás megszűnéséig tart. A regisztráció nélküli látogatás során keletkezett személyes adatok kezelése az 5. pontban megjelölt adatkezelési cél megvalósulásáig tart. A kérelem beérkezését követően a személyes adatok 5 munkanapon belül törlésre kerülnek a rendszerből.

A Honlap megszűnésével valamennyi személyes adat törlésre kerül.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 1 évig tárolja.

A központi email címre küldött levelek, valamint az olvasói levelek a megválaszolásukat követő 30 napon belül törlésre kerülnek a rendszerből.

5. Kezelt adatok köre, célja, jogalapja

Adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Felhasználónév, Email cím,

Érintett nyilvántartása, azonosítása.

Az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Név, Email cím

Direkt marketing célú, illetve társadalmi tematikájú hírek és kapcsolódó szolgáltatásokról, termékekről történő tájékoztatás.

A szakértő részére az Érintett által megfogalmazott kérdés feltevése, melyet az Érintett a Honlapon keresztül egy űrlap kitöltését követően tud beküldeni.

Panaszkezeléssel, a Honlap működésével, adatkezeléssel, partnerséggel összefüggésben.

Szakmai tartalmú cikkek esetén kapcsolódó dokumentumok letöltése a Honlapon keresztül

Facebook adatok, amelyek láthatóságát a felhasználó profiljában engedélyezte.

Cikkek kedvelése, megosztása, komment írása.

IP cím, a honlap látogatásának időpontja, böngésző típusa;

statisztikai célok, honlap fejlesztés

Olvasói levél

E-mailben, postai úton és telefonon az Adatkezelők nem tudnak fogadni, kizárólag a Honlapon erre a célra biztosított űrlapon keresztül van lehetőség.

Hírlevél

 

A hírlevére történő feliratkozással az Érintett önként hozzájárul, hogy az Adatkezelők közvetlen üzletszerzési céllal is illetve társadalmi tematikájú hírekről és kapcsolódó szolgáltatásokról, termékekről történő tájékoztatás céljából is küldenek hírlevelet, melyről bármikor leiratkozhat az alábbi lehetőségek egyikén:
- hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva,
- az Érintett a felhasználói fiókjában
- e-mailben.

Hírlevél esetében mindaddig kezelésre kerülnek az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatai, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben. Leiratkozás esetén további hírlevelek, ajánlatok küldésére nem kerül sor.

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. (Az IP cím egy egyedi szám, amely lehetővé teszi az Érintett internethez való kapcsolódásának észlelését, a számítógép azonosítását)

. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelők és az adatfeldolgozók férnek hozzá az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból.

Cookie-k

A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű adatfileokat helyezünk el a számítógépén („cookie”), amennyiben ezt a böngészőben engedélyezi. Az engedély megadására szükség van a Honlap egyes funkcióinak működtetéséhez. A cookie-k elhelyezéséről nem kap külön értesítést. Az Adatkezelők, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. A cookie-k kizárólag a felhasználók személyhez nem köthető, nem személy szerinti, hanem csupán technikai azonosításának megkönnyítését, a honlap fejlesztés elősegítését, statisztikai célokat, valamint azt szolgálják, hogy adott felhasználó a Honlap funkcióit könnyebben tudja működtetni.

- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
- Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
- Biztonsági cookie.

A cookie-k révén a következő adatokat gyűjthetjük:
- a böngésző és az operációs rendszer típusa,
- a Honlap látogatásának időpontja
- az Érintett által megtekintett weboldalak,
- a hivatkozások melyekre rákattint,
- a weboldal, ahol a Honlap meglátogatását megelőzően járt,
- Olyan ajánlatok vagy hivatkozások melyekhez e-mailen keresztül kapcsolódhat.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében
- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadhat el új cookie-kat,
- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A cookie-k révén szerzett információkat kizárólag az Adatkezelő és adatfeldolgozó kezelik és ezeket kizárólag a weboldal szolgáltatásainak testre szabásához, illetve jobbá tételére használják fel.

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelők megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics a következő analitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:

web tracking (nyomkövető)

__utma

a látogatók és session-ök megkülönböztetésére szolgál, melyet a webes nyomkövető szolgáltatás, a Google Analytics menti (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmt

a lehívási ráta szabályozására szolgák, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

10 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmv

egyéni változó adatok felhasználó szintű tárolására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmb

új session-ök és látogatók azonosítására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

30 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmc

jelenleg nem használt, az urchin.js-szel való együttműködésre szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

__utmz

a forgalmi forrás vagy a kampány tárolására szolgál, amely beazonosítja a látogatás forrását, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

6 hónap

web tracking (nyomkövető)

ga-disable-<ID>

az opt-out funkció használatakor mentődik, mely hatályon kívül helyezi a nyomkövetést, melyet a Google Analytics végez

2100-ig

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ .

Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Facebook által elhelyezett cookikról bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

A Honlapon külső (nem az Adatkezelők vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az Adatkezelők minden felelősségét kizárja.

6. Adattovábbítás(ok)

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben Adatkezelők a hatályos jogszabályoknak megfelelően kötelesek a kért adatokat az eljáró hatóság, szervezet (nyomozó hatóság, bíróság, ügyészség stb.) rendelkezésére bocsátani.

A fentieken túl az Érintett személyes adatai csak abban az esetben kerülnek harmadik fél részére továbbításra, amennyiben ahhoz az Érintett előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulását adja.

7. A MiniCRM Zrt., mint adatfeldolgozó

 

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Email: help ( kukac ) minicrm ( pont ) hu

Weboldal: www.minicrm.hu (adatvédelmi feltételek: http://www.minicrm.hu/adatvedelem/ )

Tevékenység:
- Az Alternate Kft. tevékenységét támogató ügyfél menedzsment rendszer
- A kapcsolat ( kukac ) hogyanmondjamelneked ( pont ) hu levelek beérkezésének és megválaszolásának biztosítása
- A szakértőknek írt olvasói levelek beérkezési és megválaszolási helye.
Kezelt adatok köre
- e-mail cím
- IP-cím
- név
- e-mailben, a felhasználó által közölt személyes adatok.
 

8. Microsoft Corporation, mint adatfeldolgozó

Székhely: One Miscrosoft Way, Redmond, WA 98052
Telefonszám: +36(1)437-2736
E-mail cím: support ( kukac ) microsoft ( pont ) com
Weboldal: https://azure.microsoft.com
Tevékenység: Tárhelyszolgáltatás
 

9. Protopmail, mint adatfeldolgozó

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Telefonszám: +36(1)800-9172
E-mail cím: help ( kukac ) protopmail ( pont ) com
Weboldal: www.protopmail.hu
Tevékenység: érintettek számára elektronikus megkeresés küldése; hírlevél-szolgáltatás nyújtása.
Kezelt adatok köre:
- e-mail cím
- IP-cím
- név
 

10. Az Érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az Érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
• tájékoztatáshoz való jog, melynek során az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről,
• helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő adat az Adatkezelők rendelkezésére áll,
• tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az Adatkezelők részére jelent előnyöket,
• törléshez való jog, amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 17. § 2) pontjában foglaltak szerint kérheti a nyereményjátékba regisztrált személy a személyes adatai törlését.

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelők vagy az általuk megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követtek el, vagy annak veszélyét idézték elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410

Az Érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.

Az Érintett további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

Adatkezelők a nekik megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzik. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

 

11. Adatkezelők által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelők által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a látogatók adatainak védelme érdekében a látogatók számítógépével folytatott kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz. A Hogyan Mondjam el Neked Honlapra regisztrált Érintett adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől. A személyes adatokat rögzítő szerver biztonsági okokból mind a regisztráció során, mind pedig az egyedi belépések alkalmával használt IP címeket rögzíti.

 

11. Érintett felelőssége

Az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítója, jelszava védelmére és megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

Az Érintett különös felelőssége, hogy az azonosításához, illetve a rendszer használatához szükséges jelszavát megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja.

Az Érintett felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, amely az azonosítója felhasználásával jön létre. Érintett szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező, az Érintett személyes adataival való visszaélésekért a Szerencsejáték Zrt-t nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség.

12. Az adatkezelés jogszabályi háttere

 

Az Adatkezelők a szolgáltatás(ok) nyújtása és teljesítése során garantálják az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a vonatkozó adat-, biztonsági- és titokvédelmi szabályokban foglaltak érvényre juttatását, továbbá az adatkezelési tevékenységük során kiemelten és körültekintően figyelembe veszik és elősegítik a gyermekek jogait érintő jogszabályok érvényre juttatását.

13.

A Honlap üzemeltetése során az Adatkezelők által megvalósuló adatkezelések hatósági azonosító adatai

Bejelentés megnevezése

Adatkezelés célja

Nyilvántar-tási szám

A Szerencsejáték Zrt. és az Alternate Kft. közösségi honlapjának üzemeltetése (Hogyan Mondjam el Neked)

Az adatok kezelésének elsődleges célja awww. hogyanmondjamelneked.hu honlapra történő regisztráció és a fórumtevékenységhez megfelelő környezet biztosítása, illetve a regisztráció nélküli látogatók tájékozódásának megteremtése.

NAIH-137000/2018

Hírlevél küldés

Direkt Marketing tartalmú hírlevelek küldése az Érintett részére.

NAIH 121104/2017

 

Szerencsejáték Zrt.
Alternate Kft.