Honlap felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A www.hogyanmondjamelneked.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával, a Honlapról tartalmak letöltésével vagy a Honlap bármely elemének online elhelyezésével kapcsolatos minden tevékenységet a jelen Felhasználási Feltételek szabályoznak.

A honlap tulajdonosa a Szerencsejáték Zrt., üzemeltetője az Alternate Kft.

A Felhasználási Feltételek esetleges megváltozásának követése a felhasználó kizárólagos felelőssége.

Tulajdonos adatai:

Szerencsjáték Zrt.
Székhely és levelezési cím: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
E-mail cím: ugyfelszolgalatbelso ( kukac ) szerencsejatek ( pont ) hu
Telefonszám: 06-1-201-0580
Cégjegyzékszám: 01-10-041628
Adószám: 10580204-2-44
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Tartalmi üzemeltető adatai:
Alternate Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 7. II. em. 7.
Levelezési cím: 1091 Budapest, Lónyay utca 41. fél emelet 2.
E-mail cím: kapcsolat ( kukac ) hogyanmondjamelneked ( pont ) hu
Cégjegyzékszám: 01 09 909225
Adószám: 14556315-2-42
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A továbbiakban együttesesen: Szolgáltatók

I. Honlap célja

A Honlap olyan neveléssel, kommunikációval, különböző függőségekkel kapcsolatos híreket és információkat tartalmaz, amelyek kizárólag általános tájékoztatási, orientáló célúak. A Honlapon megjelenített képek minden esetben csak illusztrációk és mindig megjelölésre kerül a kép forrása.

Egészségügyi felelősség kizárása

A Honlapon található anyagok (pl.: cikkek, videók, olvasói levelek, fórum bejegyzések, tesztek, hírlevelek tartalma) nem jelentenek olyan pszichológiai vagy addiktológiai tanácsokat, amelyek az egyéb, közgyógyellátásban vagy magánrendelés, nevelési tanácsadó stb. keretei között igénybe vehető gyógykezeléseket feleslegessé teszik vagy helyettesítik.

A Szolgáltatók kifejezetten felhívják valamennyi felhasználó figyelmét arra, hogy egészségügyi ellátás elsődlegesen kvalifikált orvostól, gyógyszerésztől stb. szerezhető be. A Honlapon elérhető pszichológiai, nevelési és addiktológiai információkat minden felhasználó saját felelősségére használhatja fel.

Az összes tartalom – szöveg, grafika, képek, videók és információk – kizárólag az általános tájékoztatás célját szolgálják. Soha ne hagyja figyelmen kívül a hivatalos orvosi tanácsot, illetve ne mulassza el kikérni azt, csupán azért mert olvasott valamit ezen a Honlapon vagy a hírlevelében.

A tanácsadás szakmai tartalmáért minden esetben a tanácsot adó orvos és más szakember tartozik felelőséggel a rájuk vonatkozó szakmai és etikai normák alapján.

Soha ne támaszkodjon kizárólag a Honlapon található információkra ahelyett, hogy hivatalos orvosi tanácsot kérne. A „Szakértő válaszol” szolgáltatás keretében nyújtott tanács vagy vélemény soha nem helyettesíti az orvos személyes felkeresését!

II. Honlap használata

II/1. Regisztráció

A Honlap használata teljesen ingyenes, továbbá a Honlapon keresztül igénybe vehető egyes szolgáltatások - olvasói levél küldése, kérdés intézése szakértőhöz, kapcsolatfelvétel - nincsenek regisztrációhoz kötve, bárki e nélkül igénybe tudja venni.

Kötelező azonban a regisztráció , amennyiben a felhasználó a „Fórum” felületet igénybe kívánja venni.

Regisztrálni a felhasználó mind Facebook fiókkal, mind pedig e-mail címmel és egyedi jelszó megadásával is tud. A regisztrációról e-mailben tájékoztatást kap a felhasználó.

Felhasználó bármikor törölni tudja a regisztrációját, amennyiben már nem kívánja igénybe venni a Honlapon elérhető szolgáltatást. A törlést a saját felhasználó fiókjában a „Regisztráció törlése” gombra kattintással tudja elvégezni. A felhasználói adatok a törlést követően 24 órán belül, véglegesen, helyreállíthatatlanul eltávolításra kerülnek azokból a rendszerekből, amelyek a felhasználó számára a szolgáltatást nyújtották, ez azonban nem érinti a Honlapon egyéb módon megadott adatainak törlését (pl. hírlevél feliratkozás során).

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a felhasználó a felelős. Amennyiben a felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatókat.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

II/2 Fórum használata

A Hogyan Mondjam el Neked „Fórum” írásos hozzászólások, vélemények, információk (a továbbiakban: hozzászólások) továbbítására és cseréjére lehetőségét biztosító szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a szülők, pedagógusok, nevelési és addiktológiai szakértők számára az eszmecserét és tájékoztatást. A Fórumot a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint bárki ingyenesen használhatja.

A Szerencsejáték Zrt. honlap tulajdonos és a tartalmi üzemeltetést végző Alternate Kft., mint Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a Fórumban a felhasználó által közzétett bejegyzések tartalmáért. A Fórum összes kérdése, hozzászólása részlegesen moderált. A moderálás nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. A Fórumon közzétett tartalmakért a Szolgáltatók az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak szerinti ún. tárhelyszolgáltatást nyújtóként tartoznak felelősséggel.

II/2.1. Moderálási alapelvek

A Fórumon történő jogsértő bejegyzéseket a moderátorok törölhetik, vagy kérésre törlik.

Ezen kérésre lehetősége van a regisztrált felhasználóknak mind a fórum témák, mind a hozzászólások esetén a „Jelentem” gomb megnyomásával. Amennyiben egy regisztrált felhasználó olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint az alapelvek valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelentse az adott bejegyzést, hozzászólást.

Ilyen hozzászólások lehetnek, melyek:

  • akadályozzák a Fórum rendeltetésszerű használatát, illetve melyek
  • tartalma jogszabályba vagy jelen Felhasználási Feltételekbe ütközik.

A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a Felhasználási Feltételekben ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. Fentiekből következően, azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat, nem célszerű reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülhetnek.

A felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:

a) Jogsértő hozzászólás: minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

Tilos bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni.

b) Bármely regisztrált természetes személy felhasználó, valamint nem természetes személy felhasználó esetében a felhasználó regisztrációjával a Fórumot használó természetes személy ("felhasználónév") valós és személyes adatait ("IRL adatok") tartalmazó hozzászólás. IRL adatok különösen, de nem kizárólagosan, amelyek a Honlapon megjelenhetnek, az alábbiak: neve, címe, születési adatai. IRL adatnak számít az igazolványainak száma, végzettségére és képességeire vonatkozó információk, TAJ száma és adóazonosító jele, privát telefonszáma és e-mail címe, arcképmása, hangja, azonban ezen adatok csak akkor kerülnek a Honlapon közzétételre, ha azt maga a felhasználó hozza nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartalmán. A Szolgáltatók ezen adatokat nem kérik be és nem is teszik közzé.

c) Tilos mások megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan.

d) Nem megengedett a Honlapon elérhető szolgáltatás bojkottálására felhívást intézni.

e) Tilos olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely valaki (pl.: orvos) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti.

f) Tilos olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. gyógyszerek oldalon keresztüli forgalmazása), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (pl. engedélyezetlen élelmiszerek).

g) Tilos az agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások közzététele az egyes regisztrált felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári, bántó, sértő (pl. ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.

h) A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon ('Moderálási elvek' című téma) kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások.

i) A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások.

j) Mindazok a hozzászólások, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a Fórumon közzétett felhívás ellenére a Fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó hozzászólása törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (azaz véletlen), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.

k) Témaromboló hozzászólások. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás. A témaromboláson belül technikai rombolásnak minősül az indokolatlanul hosszú szövegek bemásolása, a fórum témák letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások (linkek), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a fórum téma méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.

l) Tilos a törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.

m) Spam, reklám, saját oldal népszerűsítése, kérdőívek, közösségi finanszírozási oldalak, affiliate linkek (bevétel megosztás, marketing partnerprogram) elhelyezése, vagy bármilyen egyéb post elhelyezése saját profitszerzési, kutatási, keresőoptimalizálási, digitális marketing céllal.

 

II/2.2. Letiltás

A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen Felhasználási Feltételeket súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen felhasználókat a Fórumról letilthatják.

 

II/2.3. Regisztrált felhasználók anonimizálása, törlése

Regisztrált Felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk ("felhasználónév") törlését a „Profil” oldalukon keresztül. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében nem kerülnek törlésre a törlést kérő felhasználó által korábban írt hozzászólások és az általa létrehozott fórum témák, az oldal a "Törölt felhasználó" azonosítóra írja át a felhasználói azonosítót.

 

II/2.4. Kapcsolódó címkék szerkesztése

A felhasználóknak egy fórum téma létrehozásakor lehetőségük van egy témát ún. címkékkel ellátni, ami segíti más felhasználók számára a témák közötti kereshetőséget, illetve a Honlapon a releváns más fórumok ajánlását. A moderátorok azon fórum témák esetében, ahol megítélésük szerint nem a tartalmának megfelelő címkével látták el, az általuk megfelelőnek ítélt címkére módosíthatják.

 

II/2.5. Rovatáthelyezések, rovatösszevonások

Áthelyezés

A moderátorok azt a hozzászólást, melyet véleményük szerint nem a megfelelő témán belül tettek, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő témához.

Összevonás

A hasonló tartalommal külön indított témákat a moderátorok összevonhatják.

II/3. Olvasói levelek, központi e-mail cím

A regisztrált és nem regisztrált felhasználónak is lehetősége van a Honlap felületén keresztül ún. olvasói levelet küldeni az erre biztosított űrlapon keresztül, amennyiben egy témával kapcsolatosan további személyes kérdése van és a Honlapon feltüntetett szakértőknek kérdést szeretne címezni. Az olvasói levelek célja, hogy orientálják az olvasót és a kérdésére adott rövid szakmai válaszon túl tájékoztatást adjon arról, hogy hová érdemes a továbbiakban fordulni a kérdésével. Ezen olvasói leveleket a felhasználó anonim módon publikálhatja az oldalon. Ha az adott szakértő időközben felhagy szakértőként történő közreműködéssel olykor előfordulhat, hogy nem a felhasználó által kiválasztott szakértő válaszolja meg a levelét, mely esetben a szerkesztő által megnevezett más szakértő fog reagálni levelére. A nagyszámú olvasói levelek beküldése esetén előfordulhat, hogy nem egyenként és levélben kerülnek megválaszolásra a levelek, hanem valamilyen más módon (pl.: élő videóban, kapcsolódó cikk küldésével).

A szakértő válaszát a felhasználó e-mailben kapja meg, melyek pedig a Honlap felületére is kikerülhetnek. Főként azon kérdések, amelyek nagy érdeklődésre tarthatnak számot.

Ezen levelek - az anonim cikkek megjelenítésén túl - a megválaszolás után 30 nap után törlésre kerülnek a rendszerből.

Kizárólag a „Kérdezz a szakértőtől” űrlapon keresztül beküldött levelek kerülnek fogadásra, a postán / telefonon / kapcsolat@e-mailen beküldöttek nem, azok törlésre kerülnek

 

III. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért, cselekményért.

Szerencsejáték Zrt. kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szerencsejáték Zrt. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget.

Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szerencsejáték Zrt. felé. Ha a Szerencsejáték Zrt. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

III/1. Honlapon megjelenített tartalom

A felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szerencsejáték Zrt. jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A közzétett tartalmak tekintetében a Szerencsejáték Zrt. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Bármely felhasználó által a Honlap „Fórum” felületén közölt vélemény nem azonos a Szerencsejáték Zrt. véleményével. Bármely referenciára, termékre vagy publikációra való hivatkozás nem jelenti egyben az adott hivatkozással történő egyetértést is.

A Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget az esetlegesen a Honlapon hibásan vagy tévesen megjelenő információkért. A Szerencsejáték Zrt. hasonlóképpen nem vállal felelősséget a Honlap meghibásodásának vagy működési zavarainak következményeiért.

A Honlapon található tartalmak pontossága tekintetében garanciát vagy szavatosságot sem a Szerencsejáték Zrt., sem pedig az Alternate Kft. nem vállal. A honlapon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése a felhasználó saját felelőssége. Mindezekre tekintettel a Szerencsejáték Zrt. kifejezetten kizárja felelősségét minden jogszabály vagy más jogforrás által nem rögzített szavatosság vagy garanciavállalás tekintetében, vagy bármely közvetlen vagy közvetett kárért, amely a felhasználónál a Honlap használatával összefüggésben, vagy a Honlaphoz kapcsolódó (linkelt) más weboldallal összefüggésben keletkezett. Különösen, de nem kizárólagosan a vagyoni és nem vagyoni kárt, elmaradt nyereséget, elmaradt megtakarítást, adatvesztést, jó hírnév sérelmét vagy bármely típusú, az egészségben és/vagy testi épségben bekövetkező romlást.

III/2. Külső hivatkozások

A Honlap tartalmazhat olyan linkeket, melyek külső weboldalakra mutatnak. A Szerencsejáték Zrt. semmilyen esetben nem vállal felelősséget az ezeken a külső weboldalakon található tartalmakért, azok pontosságáért vagy az ezeken található véleményekért. Ezek a weboldalak Szerencsejáték Zrt. által nem ellenőrzöttek sem a pontosság, sem a teljesség tekintetében. Az ilyen weboldalakra történő átlinkelés lehetősége nem jelenti azt, hogy a Szerencsejáték Zrt. egyetért az ezen weboldalakon fellelhető tartalmakkal. Amennyiben a Honlapról ilyen harmadik, külső weboldalra lép át a felhasználó, azt kizárólag saját kockázatára teszi.

A Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget semmilyen, a Honlapon megjelent vagy látható eszköz, berendezés, készülék harmadik személyek által történő használatának eredményeként bekövetkező következményekért, károkért.

IV. Honlap - Szerzői jog

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, technikai megoldásai, a használt szoftveres és egyéb megoldások és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak, melynek a Szerencsejáték Zrt. a szerzői jogi jogosultja, az Alternate Kft. pedig feljogosított használója a Honlapon keresztül megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését.

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek például fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szerencsejáték Zrt. vagy az Alternate Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szerencsejáték Zrt. vagy az Alternate Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata nem biztosít jogot a felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szerencsejáték Zrt. vagy az Alternate Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szerencsejáték Zrt. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.hogyanmondjamelneked.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szerencsejáték Zrt. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szerencsejáték Zrt. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szerencsejáték Zrt. külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szerencsejáték Zrt. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A felhasználó amennyiben a Honlapon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz, úgy arra vonatkozóan a felhasználó ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható, harmadik személynek átengedhető, átdolgozható, kép-vagy hangfelvételen rögzíthető, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolható.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok úgy változnak meg, hogy az ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, úgy a jelen Felhasználási Feltételek által megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

A Honlapon fellelhető cikkeknek, híreknek, egyéb írásos szerzői műnek a szerzői jogi jogosultja minden esetben a cikknél megnevezett szerző. Ezen cikkek más weboldalakon történő reprodukciója az alábbi módokon lehetséges:

- a cikk címe,
- egy aktív link, amely közvetlenül a Honlapon megtalálható a teljes cikkre mutat,
- rövid leírása a cikk tartalmának a Honlapon közreadott formában és tartalomban.

A Szolgáltatók kikötik ugyanakkor, hogy

  1. Nem helyezhető el a Honlapon fellelhető cikk teljes egészében a Szolgáltatók vagy valamely Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik weboldalon.
  2. Logó használata harmadik weboldalon nem engedélyezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül.
  3. Nem hozható létre olyan link vagy weboldal, amely a Honlappal fennálló - a valóságban nem létező - kapcsolat létezésének látszatát kelti.
  4. Harmadik személy nem keltheti azt a látszatot, hogy az általa működtetett weboldal a Honlap és a Honlap működésében közreműködők támogatásával vagy jóváhagyásával jött létre, ilyen támogatás vagy jóváhagyás hiányában.

A Honlap tartalma sem egészben, sem részben nem helyezhető el olyan külső weboldalakon, amelyek

- jogszabály által tiltott tevékenységet népszerűsítenek, valósítanak meg vagy ilyen tevékenységre ösztönöznek,
- rasszizmussal, terrorizmussal vagy bármiféle diszkriminációval kapcsolatos tevékenységet népszerűsítenek, valósítanak meg vagy ilyenre ösztönöznek,
- félrevezetőek, indokolatlan erőszakot vagy pornográf tartalmakat tartalmaznak,
- bármely harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogaikat sértik.

A Szolgáltatók fenntartják azt a jogot, hogy korlátozzák, felfüggesszék, vagy megszüntessék a Honlapon található információkhoz történő hozzáférést bármikor, minden következmény nélkül. A felhasználó elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti, hogy bármilyen, a Honlapról letöltött tartalmat saját weboldaláról a Szolgáltatók vagy bármely más szolgáltató felszólítására azonnal eltávolít.

Amennyiben a Felhasználási Feltételekkel, Fórum használatával, egyéb szolgáltatással vagy a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával kapcsolatosan probléma vagy kérdés merül fel, a szerencsejatek.hu/kapcsolat oldalon keresztül lehetséges a kapcsolatfelvétel.

 

V. Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltatók jogosultak a jelen Felhasználási Feltételeket - a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett -, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően kell alkalmazni.

Jelen Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.01.22.

Letölthető, nyomtatható változat: